Sub Bidang Kesejahteraan ASN

Pimpinan

Nama Pimpinan
MAILAWATI, SH
NIP
19760627 199603 2 001
Pangkat / Golongan
III/d, Penata Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S1 Hukum
Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS

Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kesejahteraan pegawai.

 

FUNGSI

  1. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Kesejahteraan ASN;
  2. pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan teknis Bidang Kesejahteraan ASN;
  3. pelaksanaan pelayanan administrasi Bappetarum, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Keselamatan Kerja, impassing gaji dan Kenaikan Gaji Berkala;
  4. pelaksanaan pembinaan rohani pegawai, usaha dan kesejahteraan ASN;
  5. pelaksanaan pembinaan olahraga, seni dan budaya bagi Pegawai ASN;
  6. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan administrasi rekomendasi/izin ke Luar Negeri;
  7. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Kesejahteraan ASN;
  9. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.